Kiedy projekt staje się rzeczywistością

Nowoczesna drukarka 3D firmy MakerBot Replicator 5th Generation umożliwia wydruk elementów o zróżnicowanej strukturze i geometrii. Do tego celu wykorzystuje tradycyjne materiały używane w technologii druku 3D takie jak: ABS, PLA. W

Nowoczesne materiały polimerowe

Polimery z pamięcią kształtu stosowane w medycynie na stenty, skafoldy (ang. scaffolds) oraz klamry chirurgiczne. Otrzymywane w naszym Laboratorium oraz testowane we współpracujących firmach i instytucjach badawczych w ramach realizowanych zadań oraz

Kompozyty funkcjonalne – materiały o wielu twarzach

Kompozyty polimerowe gdzie poprzez dodatek napełniacza lub dzięki odpowiedniej technologii wytwarzania otrzymywany jest produkt końcowy o ściśle określonej funkcji. Przewodzenie prądu elektrycznego, znaczne polepszenie właściwości wytrzymałościowych, detekcja par i gazów, emisja światła

Wszystko płynie – reologia a przetwórstwo

„Panta rhei” – słynne stwierdzenie Heraklita zainspirowało powstanie nazwy „reologia”, czyli nauki łączącej mechanikę ciał plastycznych i mechanikę płynów nienewtonowskich. Stąd też reometry, urządzenia służące do określania właściwości tak potrzebnych do prawidłowego

Starzenie polimerów, czyli dużo słońca w krótkim czasie

Długotrwałe wystawianie tworzyw polimerowych na działanie czynników zewnętrznych zazwyczaj prowadzi do pogorszenia ich właściwości. Zarówno użytkowych jak i czysto estetycznych, materiał staje się kruchy, żywe kolory blakną lub przechodzą w raczej nieciekawe

Mikroskopia elektronowa, SEM

Obecny rozwój nowoczesnych materiałów wymusza niejako wykorzystanie nowych, lepszych, narzędzi do badania ich struktur. Mikroskopy optyczne, szczególnie te wyposażone w odpowiednie przystawki (światło spolaryzowane itp.) są w dalszym ciągu użyteczne i potrzebne, jednak jeśli